Skip to main content

Mieszkańcy warszawskiej Woli wyszli z inicjatywą nazwania imieniem Władysława Szlengla
skwerku na rogu ulic Waliców i Grzybowskiej. Link do petycji w tej sprawie znaleźć można m.in.
na profilu FaceBook TSKŻ na Facebooku. Z inicjatywą i prośbą o wsparcie pomysłu wyszły:

Sstowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga oraz organizacje społeczne –
Kamień i Co, Wola Mieszkańców i kilka innych fundacji i stowarzyszeń działających na
warszawskiej Woli.
Postać poety i „kronikarza getta” jest szczególnie bliska TSKŻ i redakcji „Słowa Żydowskiego”,
dlatego zawsze chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy służące upamiętnieniu tego wybitnego
poety. Oprócz wielu wydarzeń artystycznych organizowanych przez TSKŻ, podczas których
prezentowano utwory Władysława Szlengla, z inicjatywy naszego stowarzyszenia w 2013 roku
została wydana książka „Władysław Szlengel – poeta nieznany” autorstwa Magdaleny Stańczuk
(Wydawnictwo Bellona), a w 2018 roku swoją premierę miał spektakl Teatru Telewizji TVP „Okno
na tamtą stronę”, który wyreżyserował nasz redaktor naczelny i reżyser w jednej osobie

Artur Hofman.