Skip to main content

Europejskie Stowarzyszenie Żydów (European Jewish Association), organizacja reprezentująca
społeczności żydowskie w całej Europie, nieprzypadkowo wybrało 8 i 9 listopada na dzień
sympozjum poświęconemu antysemityzmowi. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 Niemcy dokonali
pogromu Żydów, za którym stał aparat państwowy. Do Krakowa na zaproszenie EJA przybędzie
130 osobistości politycznych i przywódców żydowskich z całej Europy i zagranicy na sympozjum
na temat znaczenia edukacji w zwalczaniu antysemityzmu. Dzień później zaplanowano wizytę w
byłych obozach zagłady Auschwitz-Birkenau.
Partnerem wydarzenia z polskiej strony jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.