Skip to main content

Nastanie nowego roku, obok okazji do postanowień, jest zawsze dobrym momentem do podsumowań i prognoz. I właśnie teraz Izraelski Instytut Demokracji opublikował po raz pierwszy od zakończenia pandemii informacje o ultraortodoksyjnej społeczności, której liczba w Izraelu na dzień dzisiejszy wynosi 1,28 mln, co z kolei stanowi 13,5 proc. całej liczby mieszkańców.

Według obliczeń do roku 2030 ich liczba wzrośnie do 16 proc. W minionym roku szkolnym prawie 20 proc. wszystkich studentów stanowili ultraortodoksyjni Żydzi poniżej 18. roku życia. Jednak w ubiegłych latach to dziewczęta z tego środowiska wiodły prym, gdzie aż 31 proc. z nich zdało maturę, a wśród chłopców było to tylko 15 proc. Generalnie na wszystkich izraelskich wyższych uczelniach obecnie studiuje blisko 11 proc. ultraortodoksyjnych studentów.

Mniej chlubny za to jest fakt, iż wskaźnik ubóstwa wśród tej grupy społecznej jest dwukrotnie wyższy, sięgając 44 proc., podczas gdy pośród pozostałych Izraelczyków jest to tylko 22 proc. Średnie miesięczne zarobki ultraortodoksyjnych rodzin wynoszą w przeliczeniu 4011 dol., a u pozostałych izraelskich-żydowskich rodzin jest to średnio 6200 dol.

(hau)