Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort” w 2023 r.

Całościowa kwota zadania – 378 019,70 zł.

Dotacja – 295 000,00 zł.