Skip to main content

Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort” w 2024 r.

Całościowa kwota zadania – 386 146,00 zł.

Dotacja – 300 000,00 zł.