Skip to main content

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU GMIN WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO ŻYDÓW W POLSCE

Rzeczypospolita Polska jest domem dla osób o różnych wyznaniach, a jak wynika z przepisów prawa, każdy jej obywatel ma
prawo do ochrony swobodnego wykonywania praktyk religijnych oraz szacunku dla przedmiotów oraz miejsc czci religijnej.
Niestety w dniu 12 grudnia 2023 roku w miejscu, w którym to prawo jest stanowione, w budynku Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, w żydowskie święto Chanuka – Święto Świateł, poseł Grzegorz Braun zaatakował zgromadzonych tam, zaproszonych
przez Marszałka Sejmu, wyznawców judaizmu oraz symbol tego święta – żydowską chanukiję, której płonące świece zagasił
gaśnicą proszkową. Takie zachowanie posła Grzegorza Brauna stanowi przełamanie kolejnej bariery, za którą jest już tylko
moralny upadek. Niestety upadek ten stał się również udziałem osób, które po tym zdarzeniu podały agresorowi rękę,
wcześniej zaproponowały mu możliwość kandydowania na posła Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te niestety legitymizują
zachowanie posła Grzegorza Brauna, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce stanowczo potępiają zachowanie
Grzegorza Brauna – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu 12 grudnia 2023 roku dał
przykład nienawiści i rażącego braku szacunku dla współobywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Klara Kołodziejska-Połtyn,
Przewodnicząca Zarządu
Alicja Kobus,
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Włodzimierz Kac,
Wiceprzewodniczący Zarządu
Michał Samet,
Skarbnik Zarządu
Helena Jakubowicz,
Sekretarz Zarządu
Anna Lazarek,
Członek Zarządu
Maciej Narkiewicz-Jodko,
Członek Zarządu
Tomasz Rosłoński,
Członek Zarządu
Hanna Stojanik,
Członek Zarządu
Witold Wrzosiński,
Członek Zarządu
Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce
Artur Hofman,
Prezes Zarządu
Klaudia Klimek,
Wiceprezes Zarządu

T. Ewa Prończuk,
Sekretarz Zarządu
Helena Grzebień,
Członek Zarzadu
Aleksander Rotsztejn,
Członek Zarządu
Albert Stankowski,
Członek Zarządu
Marek Michnowski,
Członek Zarządu
Michał Świdowski,
Członek Zarządu

Jacek Młynarski,
Członek Zarządu